خدمات رنگ پودری الکترواستاتیک
خدمت رنگ پودری الکترواستاتیک

آبکشی سرد و سیلر کروماته

در ادامه روند اجرای رنگ پودری الکترواستاتیک قطعات به مرحله ی آبکشی سرد و سیلر کروماته می روند در این مرحله برای سیل کردن سطوح فسفاته شده از سیر کروماته استفاده می گردد. هدف از اجرای این مرحله بر روی قطعات مختلف بسیار است که در این مطلب به توضیح برخی از آن ها می پردازیم.

  • افزایش مقاومت در برابر خورده گی فلز : این روش مقاومت فلز را در برابر خورده گی افزایش داده و باعث می شود فلز مورد نظر کیفیت رنگ خود را تا مدت زمان طولانی حذف نماید.
  • کاهش خسارت سطحی ناشی از خراشهای سطحی :گاهی اوقات ایجاد خراش هایی کوچک موجب می شود که خسارت هایی بزرگ پدید آید. برای جلوگیری از این اتفاق و ایمن سازی سطح فلز در برابر خسارت های احتمالی بهترین روش استفاده از سیلر کروماته خواهد بود. این روش میزان خسارت ناشی از خراشیدگی را تا حد مطلوبی کاهش داده و به ماندگاری ساختار رنگی فلز کمک فراوانی می کند.

  • افزایش میزان چسبندگی رنگ و سایر پوششهای آلی : تلاش برای افزایش کیفیت رنگ کاری نهایی هدف تمام مراحل اجرا شده در طول دوره ی رنگ پودری الکترواستایک می باشد . مرحله ی آب کشی سرد و سیلر کروماته نیز با توجه به افزایش میزان چسبندگی در تحقق این هدف نقش بسزایی داشته و موجب می شود رنگ به صورت مناسبی به سطح فلز چشبیده و ثابت گردد.

  • رنگ پذیری و یا پذیرش بهتر سایر پوششهای تزیینی : در نهایت به طور کلی این مرحله با توجه به اینکه در رنگ پذیری انواع فلزات نقش مهمی دارد موجب می شود کیفیت کار نهایی در سطح مطلوب و کیفیت قابل قبول ارائه شود.

این مرحله به عنوان آخرین مرحله از خدمات مجموعه رنگ جهان در انجام خدمات رنگ پودری الکترو استاتیک می باشد. بعد از این مرحله سفارشات به صورت مرتب آماده تحویل به مشتریان می باشد که سعی می شود در کوتاه ترین زمان و  بهترین شکل ممکن در اختیار سفارش دهنده قرار گیرند.