خدمات رنگ پودری الکترواستاتیک

فسفاته آهن چیست ؟

بعد از انجام مرحله ی چربیگیری و آب کشی گرم قطعات وارد مرحله فسفاته آهن و کروماته می شوند. در این مرحله پوشش فسفاته بر روی قطعاتی در جنس های مختلف ایجاد می شود. این پوشش توسط يك محلول رقيق اسيد فسفريك و مواد شيميايي ديگر صورت مي گيرد. و یک لایه محافظت کننده بر روی قطعه ی مورد نظر ایجاد می کند.

بیشترین استفاده از پوشش فسفاته به عنوان پایه رنگ است. پوشش فسفاته مقاومت فلز و نیز قبول رنگ بر روی سطح فلز را افزایش می دهد. این مرحله نیز مانند سایر مراحل در شرکت رنگ جهان در بالاترین دقت انجام می شود تا رنگ پذیری و کیفیت کار نهایی در سطح عالی به مشتری ارائه گردد.

کرماته کردن مرحله دوم فسفاته آهن و کروماته

در ادامه مرحله فسفاته آهن و کروماته بعد از آن که قطعه مورد نظر مرحله ی فسفاته آهن را سپری کرد وارد مرحله ی کروماته کردن می شود. اصطلاح کروماته کردن به عملیات شیمیایی و الکتروشیمیایی فلزات و پوشش های فلزی در محلولهایی گفته می شود که در آنها اسید کرومات جزء اصلی می باشند . نتیجه چنین عملیاتی ایجاد پوشش محافظ تبدیلی شامل ترکیبات کروم سه ظرفیتی و شش ظرفیتی بر روی سطح فلز است.

تمام موارد مرحله فسفاته آهن و کروماته تحت نظر متخصصین امر انجام می گیرد تا تمام سفارشات حوزه ی رنگ پودری با کیفیتی در سطح عالی و استاندارد این مرحله را بگذرانند. استفاده از مواد شیمیایی عالی و ترکیب آن ها تحت نظر متخصصین امر باعث می شود دقت انجام این مرحله در نوع خود منحصر به فرد بوده و بر روی کیفیت نهایی رنگ کاری نتیجه ی مطلوبی داشته باشد.

در این مرحله نیز تمام سعی مجموعه رنگ جهان بر آن است که بتوانیم دقت و کیفیت را زمینه کار خود کنیم تا نتیجه ی مطلبوب را رقم بزنیم به گونه ای که بتوانیم در سطحی شایسته پاسخگوی سفارشات شما باشیم.