4 مرحله شستشو

4 مرحله شستشوی اتوماتیک

از مهمترین مراحل در خدمات رنگ پودری شستشو قطعات قبل از ورود به مرحله ی رنگ کاری می باشد. بدون شک  تمام موارد که برای رنگ کاری به مجموعه رنگ جهان ارسال می شوند دارای کثیفی هایی از انواع مختلف بر روی سطوح خود می باشند. وجود این موارد بر روی سطوحی که قرار است رنگ کاری گردد موجب کاهش کیفیت نهایی کار می گردد. از این رو و برای از بین بردن تمام مواد زائد از سطوح قطعات تمام موارد قبل از رنگ کاری در 4 مرحله شستشو شده و تمیز می گردند.

سیستم پیشرفته و اتوماتیک شتشو خط رنگ شرکت رنگ جهان با نهایت دقت و سرعت تمام قطعات را برای ورود به مرحله ی رنگ کاری به بهترین شکل و کیفیت ممکن شستشو می نماید.

اهمیت شستشو:

مجموعه رنگ جهان همواره در تمامی مراحل رنگ کاری سعی بر آن دارد تا با کنترل منظم مراحل موجب افزایش کیفیت در انتهای کار شود. از این رو در مرحله اول که از مهمترین راحل خدمات رنگ پودری به شمار می رود پرسنل و متخصصان در نهایت دقت نسبت به بررسی قطعات مختلف بعد از این مرحله می پردازند تا در مراحل بعدی قطعات از نظر رنگ کاری دچار مشکل و افت کیفیت نگردند.

با توجه به استفاده از ماشین آلات اتوماتیک در مجموعه رنگ جهان که بر اساس استاندارد های روز دنیا طراحی و اجرا گردیده اند اغلب موارد خدمات رنگ پودری با کیفیت مناسبی انجام می گیرد در این مرحله نیز دستگاه های تمام اتوماتیک قطعات را در 4 مرحله شستشو داده و از مواد زائد بر روی سطوحآنها پاک می نمایند.