خدمات رنگ پودری الکترواستاتیک

10 متر کوره ی خشک کن

قطعات مختلف قبل از ورود به مرحله ی رنگ آمیزی می بایستی شسشتو شوند تا چربی ها و سایر موارد زائد بر روی آنها از بین رفته و قطعات مختلف به صورت کامل تمیز  وارد مرحله ی فسفاته کاری شده و بعد از آن نیز مرحله ی آبکشی سرد را سپری نمایند. در تمام این مراحل با وجود اینکه قطعه ی مورد نظر از وجود موارد زائد پاک می شود اما وجود رطوبت و آب به جای مانده از مرحله ی شستشو بر روی قطعات مانع از انجام مرحله ی رنگ کاری خواهد شد که این موضوع در مرحله ی کوره ی خشک کن برطرف می شود.

برای اینکه قطعات مختلف آماده ی ورود به مرحله ی پاشش رنگ شوند می بایستی ابتدا وارد کوره ی خشک کن شده و در دمای 150 الی 200 درجه قرار بگیرند تا تمام رطوبت موجود از بین رفته و قطعات کاملا خشک شوند. در این مرحله از کار گرما می بایستی به صورت یکنواخت ایجاد شود تا شاهد قطعه ی ایدآل برای ورود به مرحله ی بعد باشیم.

شیوه ی کار کوره ی خشک کن

به صورت خلاصه می توان چنین بیان کرد که این کوره مجهز به سیستمی است که گرمای تولید شده توسط فن های قدرتمند  انتقال می دهد که عمل خشک شده در این کوره به وسیله گردش هوای گرم در میان قطعات انجام می پذیرد این عملکرد باعث می شود تمام قسمت های مختلف قطعات به صورت یکنواخت خشک شوند.

 این مرحله نیز همانند سایر مراحل دارای اهمیت خاصی بوده و متخصصان رنگ جهان  همواره سعی می کنند تا در نهایت دقت و کیفیت قطعات مرحله ی خشک شدن را سپری نمایند.